Overvåkning

VKC har lang erfaring med alle sider av inkassosakens gang. Vi kan derfor være en totalleverandør av alle inkassotjenester. Du som kunde bestemmer begrensningene.

Overvåkning

Tidligere ble saker avsluttet dersom den som skyldte penger ble erklært "insolvent", altså varig betalingsudyktig. Nå er det ikke like enkelt lengre. Gode statlige omskoleringsordninger og konjunkturer i forskjellige bransjer gjør at man ofte får igjen mye penger på en avskrevet fordring. Vi tar jobben med å følge opp betalingsudyktige kunder. Tjenesten prises i hvert enkelt tilfelle.

Relaterte tema

Les mer om gjeldsordningkonkursbo, dødsbo, og inkasso.

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: